14 มิถุนา วันบริจาคโลหิตโลก ร่วมมอบโลหิต เป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก
นางอินทรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่โลหิต เอบีและโอ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก โดยองค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556 (World Blood Donor Day 2013) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท ภายใต้แนวคิด “มอบโลหิต เป็นของขวัญ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” (Give Blood is a gift that connects people for life) เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและเพื่อยกย่องผู้บริจาคโลหิตประจำ เพราะเป็นผู้ที่มีความเสียสละบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เปรียบเสมือนเป็นการให้ของขวัญคือการให้ชีวิตแก่มนุษย์ เพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตามด้วยการบริจาคโลหิตอย่างเป็นสม่ำเสมอเป็นประจำ ทุก 3 เดือน ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตเพียงพออย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ
กิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ, กิจกรรมการประกวด Mr. & Miss Young Blood Chiang Mai Contest Season 3 กิจกรรมให้ผู้บริจาคโลหิตร่วมกันเขียนข้อความเชิญชวนบริจาคโลหิตลงบนกำแพงแห่งมนุษยธรรม กิจกรรมบันเทิงต่างๆมากมาย พิเศษ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อที่ระลึก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5341 8389-90
 
21 พฤษภาคม 2556 , 09:39 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่