รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาไทย

  
     รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียน นักศึกษาไทย ที่สนใจไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดรับทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนนักศึกษาวิจัย
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ในญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จะรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนประเภทนักศึกษาวิจัย ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 19 ทุน และประเภทนักศึกษาวิจัย จำนวน 35 ทุน กำหนดรับสมัครทุน ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.30 – 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องถึง ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอักราชทูตญี่ปุ่น เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104 – 107 ถนนมหิดล ตำบลหายยาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 กำหนดการสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 สามารถเลือกสนามสอบได้ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือกรุงเทพฯ
โดยผู้สมัครทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.80 และสำหรับผู้สมัครทุนประเภทนักศึกษาวิจัยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25 ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาพิเศษแก่ผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่มีผลการสอบเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลและขอรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 2207 8504, 0 26963004 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 5320 3367 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่น http://th.emb-japan.go.jp โฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ http://chiangmai.th.emb-japan.go.jp
 
21 พฤษภาคม 2556 , 09:44 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่