เครือข่ายความร่วมมือจัดการปัญหาขยะ เหล้า บุหรี่ ความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพประจำปี 2556

  
    เครือข่ายความร่วมมือจัดการปัญหาขยะ เหล้า บุหรี่ ความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหา เหล้า บุหรี่ ขยะ ความรุนแรง งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพประจำปี 2556
ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ เครือข่ายความร่วมมือจัดการปัญหาขยะ เหล้า บุหรี่ ความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพประจำปี 2556 โดยมีภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในปีนี้ จะมีการการบูรณราการความร่วมมือกันในการจัดการปัญหาโดยมีการจัดเตรียมมาตรการก่อน ระหว่างและหลังการจัดงาน
สำหรับมาตรการก่อนการจัดงานจะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนและเครือข่าย Social Media เพื่อให้เกิดกระแสการเตรียมตัวก่อนมาร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอย มีการออกตรวจเตือนและทำความร่วมมือกับร้านค้าต่างๆ ที่จะมาออกร้านและโรงบุญ ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาบริเวณพื้นที่จัดงาน หากมีการฝ่าฝืนจะมีการดำเนินคดีอย่างจริงจัง และในช่วงวันจัดกิจกรรม คือ คืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 จะมีการจัดตั้งทีมบูรการร่วมในการตรวจและสกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบโดย สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ และเทศกิจเชียงใหม่ บริเวณลานครูบาเจ้าศรีวิชัย รับผิดชอบโดย สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ และบริเวณด่านไฟป่า รับผิดชอบโดย กรมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการเตียวขึ้นดอยทำดีเพื่อพ่อ ปี 4 โดยจะมีการสร้างความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างสรรค์ และเป็นจุดในการแลกเหล้า
ดังนั้น ปีนี้ เครือข่ายความร่วมมือจัดการปัญหาขยะ เหล้า บุหรี่ ความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ จึงเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เน้นกิจกรรมงานบุญ โดยไม่สร้างบาปและปัญหากับผู้อื่น และเป็นวาระ 26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก ทางเครือข่าย จึงเชิญชวนประชาชน ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพประจำปี 2556 อย่างสงบ ปลอดเหล้า บุหรี่ ขยะ ความรุนแรง เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
 
21 พฤษภาคม 2556 , 15:28 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่