จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับการประชุม Thailand Rice Convention 2013 ครั้งที่ 6

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับการประชุม Thailand Rice Convention 2013 ครั้งที่ 6 เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการส่งออกข้าวของไทยและเป็นเวทีสำหรับพบปะข้อมูล ข้อคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโลก
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ แถลงข่าว การจัดประชุม Thailand Rice Convention 2013 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม กระทรวงพาณิชย์ โดยกล่าวว่า งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 56 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของภาคเหนือ ของไทย และเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการจัดประชุม การประชุมดังกล่าวจะเชิญผู้เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 500 คนทั่วโลก กว่า 40 ประเทศเข้าร่วมการประชุม กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย การศึกษาดูงานและการเจรจาธุรกิจ
การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการส่งออกข้าวของไทยและเป็นเวทีสำหรับพบปะข้อมูล ข้อคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโลกรวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้ส่งออกข้าวได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การเจรจาซื้อขายข้าวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การจัดประชุมดังกล่าว จัดภายใต้แนวคิด Pushing ASEAN toward, the words Rice Hub เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกข้าวคุณภาพดีของไทย รวมทั้งแสดงความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าวในระดับอาเซียนและระดับโลก ขณะที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมการค้าต่างประเทศพาณิชย์จังหวัด และนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมดังกล่าว ในช่วงบ่ายของวันนี้(21 พ.ค.56) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
21 พฤษภาคม 2556 , 15:44 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่