แม่ทัพภาค 3 ระบุ ระยะหลังกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเริ่มหันมาเป็นผู้ผลิตยาเสพติดและจำหน่าย โดยติดตราของกลุ่มต่างๆ ที่ผลิตเองก่อนจะนำมาจำหน่าย

  
    
แม่ทัพภาค 3 ระบุ ระยะหลังกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเริ่มหันมาเป็นผู้ผลิตยาเสพติดและจำหน่ายเอง เพราะสร้างรายได้จำนวนมาก โดยติดตราของกลุ่มต่างๆ ก่อนจะนำมาจำหน่าย
พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศพส.ชน.) กล่าวว่า จากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางตามลำน้ำโขงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดไม่สามารถลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางเดิมได้ ศพส.ชน. ได้จัดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในจุดดังกล่าวและปฏิบัติการตามแผนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนและสปป.ลาว ในการจัดชุดตรวจตามลำน้ำโขง โดยในช่วงที่ผ่านมา มีการปะทะกับกองกำลังติดอาวุธที่ทำหน้าที่คุ้มกันขบวนลำเลียงยาเสพติดมากขึ้น ส่วนกรณีสารตั้งต้นอย่างซูโดอีเฟรดีน ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายของไทยและมีการจับกุมปราบปรามอย่างต่อเนื่อง จึงไม่พบว่ามีสารตั้งต้นออกไปจากฝั่งไทยแล้ว แต่อาจมีการจัดหาจากประเทศอื่นๆ เพราะไม่ผิดกฎหมาย สำหรับ กรณีที่พบว่ามียาเสพติดชนิดใหม่เริ่มแพร่หลายในท้องตลาดนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่ายาเสพติดดังกล่าวไม่ใช่ยาชนิดใหม่ แต่พบว่าในระยะหลังกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหลายกลุ่มเริ่มหันมาเป็นผู้ผลิตยาเสพติดและจำหน่ายเอง แทนที่จะเป็นผู้จัดส่ง เนื่องจาก เห็นว่าการค้ายาเสพติดสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก จึงเกิดการผลิตยาเสพติดและติดตราของกลุ่มต่างๆ ก่อนจะนำมาจำหน่าย
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุว่าช่วงฤดูฝน มีแนวโน้มที่ยาเสพติดจำนวนมากจะทะลักเข้ามาในประเทศ โดยจากสถิติ พบว่า กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจะปรับเปลี่ยนวิธีการโดยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางปกติที่เคยใช้ในการขนยาเสพติดและหาช่องทางที่ยากลำบากกว่าเดิม ในการลำเลียงยาเสพติดเพื่อหลบหนีการตรวจพบของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีการหาข่าวและติดตามเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 
21 พฤษภาคม 2556 , 16:43 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรรัตน์ สวท.เชียงใหม่