แม่ทัพภาค 3 ระบุยาบ้ากว่า 100 ล้านเม็ดอยู่ในจุดพักยา รอหาทางขนย้ายเข้าฝั่งไทย แต่ทุกหน่วยงานไม่ประมาทเตรียมพร้อมสกัดกั้นเต็มกำลัง

  
    แม่ทัพภาค 3 ระบุยาบ้ากว่า 100 ล้านเม็ดอยู่ในจุดพักยา รอหาทางขนย้ายเข้าฝั่งไทย ทุกหน่วยงานไม่ประมาทเตรียมพร้อมสกัดกั้นเต็มกำลัง พร้อมให้ชายแดนสกัดก่อนเป็นด่านแรก
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศพส.ชน.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ ประจำปี 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 130 หน่วยงาน จำนวน 150 คนเข้าร่วม
แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า สถานการณ์ยาเสพติดของภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ในช่วง 7 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 ที่ผ่านมาว่า มียาเสพติดจำนวนมากที่รวบรวมไว้ในแหล่งพักคอยเพื่อรอหาทางนำเข้ามาในประเทศ โดยจากข้อมูลการข่าวทราบว่ามีประมาณ 100 ล้านเม็ดขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ศพส.ชน.ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ตามแนวชายแดนกับพื้นที่ภายใน ในส่วนของพื้นที่ตามแนวชายแดน จะมีกองกำลังทหารและตำรวจที่ประจำการตามแนวชายแดนทำหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อป้องกันและทำการปราบปราม โดยเฉพาะจุดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การดำเนินการวางลวดหีบเพลงแถบหนามตามแนวชายแดนที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีการวางไปแล้วกว่า 3,000 ขด
สำหรับ การดำเนินการต่อในปีนี้ คือ การติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดตรวจและช่องทางสำคัญ รวมถึงการติดตั้งเครื่องมือพิเศษที่คาดว่าจะเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เร็วๆ นี้ ทั้งหมดจะช่วยให้การป้องกันตามแนวชายแดนกว่า 600 กิโลเมตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่พื้นที่ภายใน จะมีหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและปรับแผนการทำงาน หรือเพิ่มมาตรการต่างๆ ที่จำเป็น การประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความร่วมมือ ปัจจุบันได้มีการจัดทำโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว รวมกว่า 60 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่
 
21 พฤษภาคม 2556 , 16:56 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่