นิทรรศการด้านน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขยายระยะเวลาการจัดแสดงเพิ่ม ตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๔ พฤษภาคมนี้

  
     นิทรรศการด้านน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขยายระยะเวลาการจัดแสดงเพิ่ม ตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๔ พฤษภาคมนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเยาวชน
นิทรรศการด้านน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายระยะเวลาการเข้าชมนิทรรศการ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (2ndAPWS) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาแล้วนั้น จากผลของการจัดงานดังกล่าวพบว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี มีประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ได้สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างมากมาย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริขยายระยะเวลาการเปิดนิทรรศการออกไปเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเยาวชน
ด้านรองนายกรัฐมนตรี ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการระดับชาติฯ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (2ndAPWS) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากผลการจัดงาน พบว่ายังมีกลุ่มเยาวชนที่ให้ความสนใจในการเที่ยวชมกิจกรรมในบูธนิทรรศการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จึงได้แจ้งผู้ออกบูธนิทรรศการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมออกบูธนิทรรศการถึงวันศุกร์นี้ และได้แจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานและแจ้งไปยังสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการด้านน้ำ ทั้งนี้ยังได้เพิ่มในส่วนของการแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ อาทิ การแสดงของเยาวชน ดนตรีสะล้อ ซอ ซึง เพื่อแสดงบนเวทีให้ผู้เข้าชมงานได้รับความบันเทิงตลอดงาน
 
21 พฤษภาคม 2556 , 17:28 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่