คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดป่าตัน เข้าชมนิทรรศการด้านน้ำ

  
     คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดป่าตัน เข้าชมนิทรรศการด้านน้ำ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคมนี้
ช่วงเช้า วันนี้(วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖) คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดป่าตัน จำนวน ๑๐๐ คน โดยการนำของนายมานิตย์ ขอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตัน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านน้ำ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่นิทรรศการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน
การแสดงนิทรรศการ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ และการแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) ยังเปิดแสดงให้นักเรียน และผู้สนใจเข้าชม จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคมนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์แถลงข่าวประจำวัน หมายเลข ๐๘๑ ๖๒๙ ๔๘๙๘ และ ๐๘๑ ๗๓๓ ๑๗๗๖
 
22 พฤษภาคม 2556 , 15:06 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่