มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ธรรมยาตรา วิสาขปุณณมี พุทธชยันดี 2600 ปี

  
     มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมจัดการปฏิบัติธรรม และงานธรรมยาตรา วิสาขปุณณมี พุทธยันตี 2600 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ขันสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2556 ช่วงการเจริญพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลนี้ ได้มีประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2 กิจกรรม ได้แก่ การปฏิบัติธรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2556 ณ สถานปฏิบัติ บ้านศรีวังธาร ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และงานธรรมยาตรา วิสาขปุณณมี พุทธยันตี 2600 ปี กำหนดจัดงานในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. ผู้เข้าร่วมขบวนธรรมยาตราที่ใช้จักรยาน พร้อมกันที่วัดสวนดอก เวลา 05.30 น. ปล่อยขบวนธรรมยาตรา เส้นทางจากถนนสุเทพวนขวารอบคูเมืองเชียงใหม่ เข้ามาร่วมขบวนธรรมยาตรา ณ หอจดหมายเหตุเชียงใหม่ ประตูสวนดอก เวลา 06.45 น. พระสงฆ์ บุคลากร นิสิต ชุมชน องค์กร และประชาชนทั่วไป ตั้งขบวนธรรมยาตรา เคลื่อนจากบริเวณ หอจดหมายเหตุเชียงใหม่ ประตูสวนดอก เส้นทางถนนสุเทพไปวัดสวนดอก พระอารามหลวง และในเวลา 07.45 น. ผู้เข้าร่วมขบวนธรรมยาตรา พร้อมกัน ณ ข่วงกิจกรรมทิศเหนือของวิหารหลวง วัดสวนดอกพระอารามหลวง ดังนั้น จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมขบวนธรรมยาตรา หากมีจักรยานเข้าร่วมขบวนสามารถมาพร้อมกันได้ที่หอจดหมายเหตุเชียงใหม่ โดยทุกคนที่เข้าร่วมขบวน จะได้รับเสื้อ พุทธยันตีคนละ 1 ตัว ใช้สวมใส่ร่วมขบวน
 
22 พฤษภาคม 2556 , 15:25 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่