รายงานพิเศษ มะเกี๋ยงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็ง

  
    รายงานพิเศษ มะเกี๋ยง พืชพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองแล้ว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็ง กำลังเร่งศึกษาในมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเผชิญกับสารเคมีที่มีทั้งสารพิษและสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน เช่น สารพิษในอาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม สารเคมีปรุงแต่งรส สี กลิ่นและลักษณะในอาหารสำเร็จรูป รวมทั้งเขม่า ควันไฟและฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากการเผาป่าและการเผาไหม้น้ำมันเครื่องยนต์ โดยสารพิษเหล่านี้จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ซึ่งไปทำลายโมเลกุลและสารชีวภาพสำคัญของอวัยวะภายใน ทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคชราก่อนวัยอันควร โรคสมองเสื่อม โรคข้อเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวาน รวมถึงโรคมะเร็ง
การรับประทานผัก ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าสารแอนตี้ออกซิแดนท์ ซึ่งมีนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังสนใจศึกษา ดังนั้น กลุ่มวิจัยของอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ความสนใจในการหาผัก ผลไม้ที่มีนิยมปลูกหรือพบมากในภาคเหนือที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าผลไม้ในตระกูลเบอรี่ซึ่งมีสีแดงนั้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งทำให้อาจารย์ได้ให้ความสนใจกับมะเกี๋ยง ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของเชียงใหม่และในปัจจุบันยังเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะสนับสนุนให้มีการปลูกมากขึ้น มะเกี๋ยง เป็นผลไม้ที่มีสีม่วงแดง มีรสเปรี้ยวอมหวาน จะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม รับประทานได้ทั้งในรูปผลสด น้ำผลไม้ ไวน์ และแยม มะเกี๋ยงมีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกหว้าแต่ผลลูกหว้าจะใหญ่กว่าและมีสีม่วงคล้ำกว่า
ในงานวิจัยของคณะ ได้นำเนื้อมะเกี๋ยงมาคั้นน้ำและทำให้เข้มข้นเพื่อทำการทดสอบ พบว่าสารสกัดน้ำมะเกี๋ยงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสามารถยับยั้งการกลายพันธุ์ที่เกิดจากสารก่อมะเร็งในวิธีทดสอบที่ใช้แบคทีเรีย จากผลการทดลองดังกล่าวจึงทำให้อาจารย์เล็งเห็นศักยภาพของมะเกี๋ยงในการป้องกันโรคต่างๆ จึงทำการวิจัยต่อในสัตว์ทดลอง พบว่าสารสกัดน้ำมะเกี๋ยงสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งตับระยะเริ่มต้นในหนูที่ได้รับสารก่อมะเร็งเป็นประจำ โดยการรับประทานสารสกัดน้ำมะเกี๋ยงทุกวันจะไปยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดจากสารก่อมะเร็งที่ได้รับและยังไปส่งเสริมให้ร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยชะลอการเกิดมะเร็งออกไป นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาหาสารออกฤทธิ์ที่พบในเนื้อมะเกี๋ยงซึ่งอยู่ในกลุ่มสารแอนโธซัยยานิน ทำให้มีการพัฒนาวิธีการสกัดมะเกี๋ยงให้มีปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูงขึ้น โดยใช้สารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และจากการพัฒนาดังกล่าวพบว่า การใช้สารสกัดมะเกี๋ยงด้วยวิธีการสกัดใหม่เป็นประจำทุกวันนี้ช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นและยังกระตุ้นการสร้างสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในร่างกายให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ปกป้องตับจากอันตรายของสารพิษในหนูทดลองที่ได้รับยาพาราเซตามอลในปริมาณที่สูงมาก อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยนี้เป็นการทดลองเฉพาะในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น จึงต้องมีการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
และเมื่อผลการศึกษาในมนุษย์สำเร็จ มะเกี๋ยง พืชพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในกลุ่มแอนโธซัยยานินมาก รับประทานมะเกี๋ยงสดหรือน้ำมะเกี๋ยงที่ไม่ปรุงแต่งรสหวานมากจนเกินไปในปริมาณที่พอดี นอกจากจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีและมีสารแอนติออกซิแดนท์ที่จะต่อสู้กับสารพิษที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวันแล้ว อาจสามารถช่วยในการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายได้ด้วย
 
23 พฤษภาคม 2556 , 10:28 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่