จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ มีประชาชนหลายหมื่นคนร่วมเดินขึ้นดอยดอยสุเทพ

  
     ประชาชนหลายหมื่นคน ร่วมทยอยเดินขึ้นดอยสุเทพ ในงานประเพณีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
ช่วงค่ำของวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ เริ่มต้นขึ้นบริเวณ ข่วงครูบาศรีวิชัย โดยมีผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม เริ่มจากพิธีขอขมาครูบาเจ้าศรีวิชัย แล้วเคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพตามประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยมีผู้มีเกียรติ นั่งบนรถบุษบกเป็นประธานอัญเชิญ นอกจากนี้ ยังมีขบวนของสถาบันการศึกษา ขบวนเครื่องสักการะล้านนา และประชาชนหลายหมื่นคนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยตลอดเส้นทางมีการจัดซุ้มต้อนรับและบริการ จำนวน 11 จุด มีบริการน้ำดื่ม โรงทาน มีพยาบาลประจำทุกจุด และยังมีการจัดตั้งทีมบูรการร่วมในการตรวจและสกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 3 จุด ของเครือข่ายความร่วมมือจัดการปัญหาขยะ เหล้า บุหรี่ ความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ ข่วงประตูท่าแพ ได้มีพิธีปล่อยขบวนแห่โคมไฟเนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2556 จำนวน 4 ขบวน ขบวนที่ 1 เริ่มที่ข่วงประตูท่าแพ สิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวง ขบวนที่ 2 เริ่มที่ประตูสวนปรุง สิ้นสุดที่ วัดพระสิงห์ขบวนที่ 3 เริ่มที่ประตูสวนดอก สิ้นสุดที่วัดเชียงมั่น และขบวนที่ 4 เริ่มที่ประตูช้างเผือก สิ้นสุดที่วัดพันอ้น
งานประเพณีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 13 โดยขบวนแห่ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในเช้าของวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ในเวลา 06.30 น. จะมีพระสงฆ์จำนวน 86 รูป ลงมาจากบันไดนาค รับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในเวลา 17.00น. จะมีการประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ และเวียนเทียนปทักษิณรอบพระบรมธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา
 
24 พฤษภาคม 2556 , 13:01 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่