อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงาน เทศกาลปทุมมา:ทิวลิปแห่งสยาม

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เริ่มเพาะหัวพันธุ์ปทุมมา 20 สายพันธุ์ หลากหลายสีสัน เตรียมนำมาจัดแสดงในงาน เทศกาลปทุมมา:ทิวลิปแห่งสยาม
จากความสำเร็จของการจัดงาน เทศกาลปทุมมา:ทิวลิปแห่งสยาม ปี 2555 ที่มีการจัดแสดงปทุมมาสายพันธุ์ต่างๆ อย่างสวยงามและมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่า 40,000 คน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จึงได้เตรียมจัดงาน เทศกาลปทุมมา:ทิวลิปแห่งสยาม (Curcuma Siam Tulip Festival) อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของ ปทุมมา ที่ได้รับการขนานนามว่าทิวลิปแห่งสยามและเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปทุมมา รวมทั้ง มีการจัดสวนที่ประดับด้วยปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนและเกษตรกร รวมทั้งการจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้เริ่มทำการเพาะหัวพันธุ์ปทุมมาแล้ว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 โดยปทุมที่จะนำมาจัดแสดงในงานนั้น จะมีถึง 20 สายพันธุ์ ที่มีความหลากหลายสีสันสวยงาม เช่น พันธ์ เชียงใหม่พิงค์ ขาวดอยตุง สโนว์ไวท์ แอนนา แดงระฆัง ลัดดาวัลย์ เชอรี่และบัวลาย นอกจากนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมจัดนิทรรศการและตกแต่งสวนด้วยปทุมมาอีกด้วย
 
26 มิถุนายน 2556 , 11:50 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่