ผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ 3 ไตรมาสได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ระวังชายแดนด้านตรงข้ามอำเภอฝาง

  
     ผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ 3 ไตรมาสได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังชายแดนเนื่องจากมีข้อมูลมีการขยายฐานผลิตด้านตรงข้ามอำเภอฝาง
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังจากดำเนินการมา 3 ไตรมาสแล้ว เหลืออีกเพียง 1 ไตรมาสก็จะสิ้นปี การทำงานเป็นที่น่าพอใจ มีการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 57 จากเป้าที่ตั้งไว้ร้อยละ 62 ผลการปฏิบัติงานได้เกรดเฉลี่ย 3.4 จากเต็ม 5 ทั้งนี้จากรายงานของฝ่ายทหารพบว่าผู้นำว้าห้ามค้ายาเสพติดในพื้นที่และมีการปราบปรามอย่างจริงจังได้ของกลางยาเสพติดจำนวนมาก ขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวด้านยาเสพติดของกลุ่มโกกั้งที่บ้านเล่าไก ในสหภาพพม่า และบ้านแม่โจ๊กใหม่ สามารถจับกุมยาเสพติดได้จากทางการจีน โดยคาดการณ์ว่าจะมีการขยายฐานการผลิตมาใกล้ชายด้านมากขึ้น และยังมีความพยายามลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จากชายแดนอำเภอฝาง ส่วนใหญ่จะลำเลียงมากับพืชผลทางการเกษตร โดยมีการเพิ่มค่าจ้างให้ขบวนการเป็นสิ่งล่อใจ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้แล้วเสร็จ โดยให้บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นหนักในพื้นที่อำเภอที่ยังมีผลการทำงานไม่คืบหน้า ให้ชี้แจงปัญหารายพื้นที่ ขณะเดียวกันพื้นที่ชายแดนที่ยังมีปัญหาก็ขอให้เร่งดำเนินการอุดรอยรั่ว
ข้อมูลจากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ระบุ จากการตรวจสอบนักเรียนในเชียงใหม่ 40,192 คน จาก 33 โรงเรียน ในจำนวนนี้พบเด็กที่มีสารเสพติด 42 คน นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดทั้งหมดแล้ว ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้าไปดำเนินการรณรงค์ในโรงงาน 320 แห่ง ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เสพเข้ารับการบำบัด ระหว่าง 1 ตุลาคม -24 มิถุนายน 2556 รวม 5703 คน มีแบบสมัครใจบำบัด 2,421 คน บังคับบำบัด 2853 คน และต้องโทษ 429 คน
 
26 มิถุนายน 2556 , 16:31 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่