ผู้เสพติดรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่การลำเลียงยาเสพติดเข้าชายแดนเชียงใหม่ลดลง

  
    รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ระบุผู้เสพติดรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่การลำเลียงยาเสพติดเข้าชายแดนเชียงใหม่ลดลง เปลี่ยนไปเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทน
พันตำรวจเอกวีระวุฒิ เนียมน้อย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผลงานด้านการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้เสพติดรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริง และทบทวนระบบป้องกันว่าได้ผลจริงหรือไม่ สำหรับการปราบปรามนั้นพบว่า เส้นทางลำเลียงจากชายแดนอำเภอฝาง และแม่อายลดลง โดยพบว่าระยะหลังขบวนการค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนไปเข้าทางอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพิ่มขึ้น เนื่องจากตำรวจภูธรภาค 5 เข้มงวด ทำให้เส้นทางลำเลียงเปลี่ยนไปร้อยละ 20 และเปลี่ยนไปเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทน
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ตำรวจภูธรภาค 5 จะมีการประชุมสรุปผลงานด้านปราบปรามยาเสพติดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา และวางมาตรการในส่วนของอีก 3 เดือนที่เหลือ ทั้งนี้สถิติการทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 ตุลาคม 2555- มิถุนายน 2556 จับกุมผู้ต้องหา 6,560 คน เป็นผู้ผลิต 11 คน ผู้จำหน่าย 570 คน ผู้เสพ 3,224 คน ผู้ครอบครองและเพื่อจำหน่าย กว่าสองพันคน ได้ของกลางยาบ้า กว่าล้านห้าแสนเม็ด เฮโรอีนกว่า 3 พันกรัม ไอ๊ซ์กว่า 6 พันกรัม
 
26 มิถุนายน 2556 , 16:56 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่