สถานกงสุลแคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานฉลองวันชาติแคนาดา

  
    สถานกงสุลแคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานฉลองวันชาติแคนาดาและงานเกษียณอายุของกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลกิติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานฉลองวันชาติแคนาดา ปีที่ 146 และงานเกษียณอายุของกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่
ในงานดังกล่าว มีนายนิตย์ วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เกษียณอายุ ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาได้เริ่มเปิดดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน งานดังกล่าว มีมิสเตอร์ฟิลลิป คาลเวิล์ต เอกอัครราชทูตแคนาดา ร่วมด้วย พร้อมแนะนำ นายจักริน วังวิวัฒน์ ซึ่งได้รับเสนอเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์คนต่อไป เข้าร่วมด้วย
นายจักริน วังวิวัฒน์ กล่าวว่า อีกประมาณ 2 เดือน ตนถึงจะได้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งภารกิจหลักของกงสุลกิตติมศักดิ์ คือ ช่วยเหลือด้านกงสุล และคุ้มครองชาวแคนาดา ให้บริการพาสสปอร์ต สัญชาติ และรับรองเอกสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทวิภาคีต่างๆ รวมทั้ง เป็นตัวแทนในงานพิธีการทางทูต และการติดต่อราชการ ซึ่งเมื่อตนมารับตำแหน่งจะสานต่องานเหล่านี้ แต่จะเน้นด้านการค้าในอาเซียน เป็นคนกลางเจรจาด้านการค้ากับนักธุรกิจแคนาดา และจะสานต่องานด้านการขนส่ง เพื่อเกื้อหนุนทางการค้าของจังหวัดเชียงใหม่
ประเทศแคนาดา ได้มีการแต่งตั้งกงสุลกิติมศักดิ์ ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 2510 เช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลก ตามกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตประเพณี ระหว่างประเทศ ซึ่งได้นำมาบัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506 ปัจจุบัน ประเทศแคนาดามีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ จำนวน 96 แห่งทั่วโลก
 
27 มิถุนายน 2556 , 16:18 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่