ชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและสร้างพระพุทธรูป ตามโครงการรวมพลังศรัทธาไทย ใต้ร่มเย็น

  
    ศรัทธาสาธุชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและสร้างพระไพรีพินาศ พระพุทธนิรสรรพภัย ตามโครงการรวมพลังศรัทธาไทย ใต้ร่มเย็น
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกจากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปประดิษฐานยังแท่นสักการะภายในพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามโครงการรวมพลังศรัทธาไทย...ใต้ร่มเย็น ซึ่งมูลนิธิรักษ์แผ่นดินไทย ในพระสังฆราชูปถัมถ์ จัดโครงการดังกล่าว อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 45 องค์ มาประดิษฐานที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษา 100 ปี พร้อมเชิญลงชื่อ-นามสกุล ลงบนแผ่นทองเพื่อสร้างพระพุทธรูป พระไพรีพินาศ พระพุทธนิรสรรพภัยเนื้อโลหะทองเหลือง หน้าตัก 39 นิ้ว อย่างละ 4 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐานยัง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และสงขลา
สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการที่ท้องสนามหลวง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธาภิเษก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 และแจกแผ่นปั๊มโลหะพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทุกวัน
 
28 มิถุนายน 2556 , 14:39 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่