พิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 237 ปีในการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 237 ปีในการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 237 ปีในการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกา ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี ท่ามกลางตัวแทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน กงสุลจากประเทศต่าง ๆ ร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายเคนเน็ท แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่านอกจากจะได้เฉลิมฉลองเอกราชของสหรัฐอเมริกา ยังได้เฉลิมฉลองจิตวิญญาณของประเทศนั่นคือเสรีภาพ ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรมและความหลากหลายที่ประกอบกันเป็นสหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยกับสหรัฐอเมริกามีสัมพันธภาพทางการทูตอันดีต่อกันมา 180 ปีแล้ว ร่วมกันสถาปนาทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน
ในงานมูลนิธิโยนกได้จัดมินิคอนเสิร์ตโดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกาและครบรอบ 25 ปี มูลนิธิโยนก สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมอย่างมาก
 
28 มิถุนายน 2556 , 15:33 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่