เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเชื่อมั่นเส้นทางการการปฏิรูปของพม่าเป็นเส้นทางสู่สันติภาพ

  
     เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเชื่อมั่นเส้นทางการการปฏิรูปของพม่าเป็นเส้นทางสู่สันติภาพ ซึ่งควรเปิดโอกาสให้ทุกชาติพันธุ์และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวภายหลังร่วมงานฉลองวันประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาที่สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ว่า ไทยกับสหรัฐอเมริกาได้มีความร่วมมือที่ดีมาช้านาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ โดยมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและขอเชิญนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก และขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาเพื่อประสบการณ์ที่ดี โดยได้มีสำนักงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาในประเทศไทยสองแห่งทั้งที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับทุนได้ตามเงื่อนไข
สำหรับเรื่องความสงบภายในของพม่านั้น เชื่อมั่นอย่างมากว่าเส้นทางการปฏิรูปของพม่า เป็นเส้นทางสู่สันติภาพ ซึ่งต้องเคารพในชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ควรมีการบูรณาการ ให้ทุกชุมชน ทุกชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการปฏิรูปและการพัฒนา โดยสหรัฐอเมริกาได้มีโครงการช่วยเหลือด้านสุขภาพโดยเฉพาะไข้มาลาเลีย ตามแนวชายแดนพม่า ซึ่งหากเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำงานร่วมกันในหลายประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อต้านโรคติดต่อและดูแลสุขภาวะของประชาชนในทุกพื้นที่
ในส่วนของการเปิดประชาคมอาเซียนนั้น สหรัฐอเมริกาได้เตรียมพร้อมทำงานใกล้ชิดต่อเนื่องร่วมกับเลขาธิการอาเซียนมาโดยตลอด ทั้งการไล่เลียงระบบ โดยสหรัฐให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อม ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมิตรประเทศทุกประเทศด้วย
 
28 มิถุนายน 2556 , 17:17 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่