งานเลี้ยงต้อนรับและแนะนำตัวกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คนใหม่

  
     สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแนะนำตัวกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่คนใหม่ และภริยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตัวแทนภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ
งานเลี้ยงต้อนรับนายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมภริยา ในโอกาสแนะนำตัว มารับตำแหน่งใหม่ จัดขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่คนใหม่กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ล้านนาที่ยาวนาน น่าภาคภูมิใจ ผู้คนสุภาพอ่อนโยน เป็นมิตร ชาวญี่ปุ่นกว่า 3 พันคนเลือกที่จะพำนักระยะยาวในเมืองเชียงใหม่แห่งนี้และเพิ่มขึ้นในระยะเวลาไม่กี่ปีด้วยการบอกต่อปากต่อปาก ทั้งนี้จากการดูแลนักท่องเที่ยวที่ดีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันแน่นแฟ้น ดังจะเห็นได้เมื่อครั้งภัยพิบัติในเชียงใหม่ที่ญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือ รวมทั้งโครงการความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ และที่จะลืมไม่ได้คือน้ำใจของชาวเชียงใหม่และชาวไทยที่ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นเมื่อครั้งเกิดภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ เป็นที่กล่าวขานและจดจำของชาวญี่ปุ่นเสมอมา รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีมติยกเลิกวีซ่าคนไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นระยะสั้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป อีกทั้งขอให้มีการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงการทำงานระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน
ในงานมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลประเทศต่าง ๆ หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทน และนักธุรกิจทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่นและต่างประเทศร่วมงานจำนวนมาก
 
29 มิถุนายน 2556 , 15:38 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่