ส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับเหตุอุทกภัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามยังเกรงปัญหาภัยแล้งจะหนักกว่าทุกปี

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับเหตุอุทกภัยในฤดูฝนโซนเหนือที่อำเภอฝาง โซนใต้ที่อำเภอฮอด อย่างไรก็ตามยังเกรงปัญหาภัยแล้งจะหนักกว่าทุกปี
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน ลงไปยังพื้นที่องค์การบริหารจังหวัดส่วนแยกพื้นที่โซนเหนือที่อำเภอฝาง พื้นที่ตอนใต้ที่อำเภอฮอด กรณีเกิดเหตุอุทกภัยหรือฝนตกหนัก จนก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือจะถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามแทนที่จะกลัวอุทกภัย สิ่งที่ต้องกังวลในปีนี้คืออากาศแปรปรวน ฝนตกน้อยมาก และจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่มีพายุใหญ่เข้าเชียงใหม่และภาคเหนือในปีนี้ จึงควรที่จะเตรียมตัวสู้ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้พบว่าประชาชนยังร้องขอให้ไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้อย่างต่อเนื่องและปีนี้ขุดไป 100 บ่อแล้ว ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในปีก่อนๆ นั่นแสดงให้เห็นว่าภัยแล้งปีนี้หากไม่บริหารจัดการให้ดี น่าจะเป็นปัญหาอย่างแน่นอน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น จะพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนได้ร้องขอมาจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ บุคลากรและเครื่องจักร จึงสามารถตอบสนองประชาชนได้อำเภอละ 4 บ่อเท่านั้น
 
29 มิถุนายน 2556 , 18:58 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่