ททท. เปิดตัวโครงการ Green & Slow Travel เที่ยวสบาย สบาย สไตล์ล้านนา

  
     ททท. เปิดตัวโครงการ Green & Slow Travel เที่ยวสบาย สบาย สไตล์ล้านนา ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เร่งรีบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และเส้นทางท่องเที่ยวในตัวเมืองเก่าโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ
ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Green & Slow Travel เที่ยวสบาย สบาย สไตล์ล้านนา ท่ามกลางนักปั่นจักรยานจากชมรมนักจักรยาน และประชาชนทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ร่วมพิธีพร้อมปั่นจักรยานนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวรอบคูเมืองและกลับสู่ข่วงประตูท่าแพ เพื่อรับของที่ระลึกและเอกสารคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว เที่ยวสบาย สบายสไตล์ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
กระแสการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่รบกวนชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้ง ได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ประทับใจการการเดินทางเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน การเดินชมเมือง การใช้พาหนะท้องถิ่น เช่นรถราง รถม้า เป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งจักรยานเป็นพาหนะเดินทางยอดนิยมที่ไม่สร้างมลภาวะ ไม่ส่งเสียงดัง มีระบบกลไกไม่ซับซ้อน เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้แทบทุกสภาพพื้นที่ และผู้ขับขี่ยังได้ประโยชน์ด้านสุขภาพควบคู่กับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เทศบาลและชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถาน ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Green & Slow Travel ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ขึ้น โดยมุ่งประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โครงการ Green & Slow Travel เที่ยวสบาย สบาย สไตล์ล้านนา นี้ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดเส้นทางแนะนำในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง เดินทอดน่องท่องเมืองเก่าและปั่นจักรยาน 4 เส้นทาง จังหวัดลำพูน เส้นทาง จักรยานท่องเที่ยว รถราง ชมนครหริภุญชัย จังหวัดลำปาง เส้นทาง นั่งรถม้าย้อนอดีตชมนครลำปาง 2 เส้นทาง นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 6140-2 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
 
30 มิถุนายน 2556 , 14:08 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่