พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร เชียงใหม่ ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในงานมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือร่วมงานกว่า 2,500 คน ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกองลูกเสือโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด 6 ราย และมอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานประจำปี 2556 จำนวน 10 ราย
กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งจะนำความสงบสุขมาสู่สังคม และบ้านเมือง กิจการลูกเสือเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มีคุณค่าต่อการพัฒนาคนและบ้านเมืองเป็นเอนกประการ
 
1 กรกฎาคม 2556 , 14:02 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่