เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน

  
     เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
นางสาวศุภนิมิตร วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เปิดเผยว่า ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณภาพใน ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ด้วยสุขภาพร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยจะให้บริการทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ในศูนย์ดังกล่าวยังมีบริการนวดแผนไทย ศูนย์ออกกำลังกาย บริการฝังเข็ม การแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ศูนย์สมุนไพรเพื่อการรักษา ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเป็นพิเศษ
สำหรับพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน วัดโรงธรรมสามัคคี ต.สันกำแพง จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00น. ขอเชิญประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
 
1 กรกฎาคม 2556 , 15:51 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่