สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

  
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่
เมื่อเวลา 15.00 น. (วันที่ 1 ก.ค. 56) ที่ศาลปกครองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่
โดยศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นศาลปกครองในภูมิภาคแห่งแรกที่จะจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยาและแพร่ ในระยะแรกได้ใช้อาคารเช่าของบริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด ใกล้แยกรินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ทำการ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวร ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้เป็นที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ลักษณะอาคารศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,006 ตารางเมตร มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารที่ทำการศาลของนานาประเทศ ซึ่งเน้นความสมมาตรเพื่อสื่อความหมายถึงดุลยภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม และมีเสาคอลัมน์แบบดอริคประยุกต์สูงสง่า อันสื่อความหมายถึงความเที่ยงตรงและหนักแน่นมั่นคง ภายในอาคารจัดพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้มาติดต่อ และความสงบเป็นสัดส่วนของตุลาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดี 4 แห่ง และห้องไต่สวน 3 ห้อง
 
1 กรกฎาคม 2556 , 17:26 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่