สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดตัวโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2556 ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ณ บ้านผาจุก อำเภอดอยเต่า
นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ว่า ที่ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการระดับจังหวัดได้มีมติเห็นชอบพื้นที่ปลูกป่า ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 30 แปลง เนื้อที่ 8,386 ไร่ พื้นป่าสงวน จำนวน 22 แปลง เนื้อที่ 4,100 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ จำนวน 16 แปลง เนื้อที่ 779 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 จำนวน 68 แปลง เนื้อที่ 13,265 ไร่ ต้องใช้กล้าไม้ประมาณ 2,653,000 กล้า และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ และเตรียมพื้นที่ปลูกป่าเพื่อเปิดตัวโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2556 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ บ้านผาจุก หมู่ 8 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ด้านผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 พบว่า ได้ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ 10,707.75 ไร่ จำนวนกล้า 2,006,824 กล้า อำเภอเชียงดาวปลูกป่าสูงสุด คือ เนื้อที่ 2,073 ไร่ จำนวนกล้าไม้ 407,683 กล้า รองลงมา คือ อำเภออมก๋อย ปลูกป่ารวมเนื้อที่ 1,475 ไร่ จำนวนกล้า 299,000 กล้า และอำเภอเวียงแหง ปลูกป่ารวมเนื้อที่ 1,187 ไร่ จำนวนกล้า 237,400 กล้า ตามลำดับ
 
2 กรกฎาคม 2556 , 15:32 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่