เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าตรวจสอบหมู่บ้านคุรุสภา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลังศาลสั่งให้บริษัทที่ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคในหมู่บ้านล้มละลายแต่ยังดำเนินการอยู่

  
    เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าตรวจสอบหมู่บ้านคุรุสภา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลังศาลสั่งให้บริษัทที่ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคในหมู่บ้านล้มละลายแต่ยังดำเนินการอยู่ ล่าสุดตัดน้ำประปาในหมู่บ้าน ประชาชนกว่า 500 ครัวเรือนเดือดร้อนหนัก
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จากกรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เข้าตรวจสอบที่หมู่บ้านคุรุสภา ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่าบริษัทแดนสวรรค์ที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคจะตัดน้ำตัดไฟ เนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางที่เพิ่มขึ้น จากเดิมเดือนละ 120 บาท เป็นเดือนเดือนละ 200 บาท โดยชาวบ้านอ้างว่าการดูแลระบบสาธารณูปโภคมีปัญหามาโดยตลอด น้ำประปาไม่ได้ล้างถังมาแล้ว 4 ปี น้ำประปาที่ใช้มีสีขุ่นข้น เหลือง ไม่สามารถใช้หุงข้าวได้ ชาวบ้านได้ร้องไปยังกรมบังคับคดี ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่าบริษัทแดนสวรรค์ถูกศาลสั่งให้ล้มละลายตั้งแต่ปี 2555 แต่หม่อมหลวงนิพนธ์ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากชาวบ้าน 542 หลังคาเรือนตลอดมา โดยอ้างเป็นบริษัทรับช่วงต่อต้องดำเนินการให้ครบอายุสัญญา 30 ปี ซึ่งนายจิสราภิวัฒน์ สุวรรณศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 นางสมบูรณ์ สังฆะ และนายศรีทรัพย์ จินาวงศ์ ตัวแทนชาวบ้านต่างกล่าวว่าที่ผ่านมาระบบสาธาณูปโภคไม่ดี แต่ยังมาเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางเพิ่ม อยากเข้าไปสู่ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
ขณะที่นายนันทพล พงศธรวิสุทธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันนาเม็งกล่าวว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง ทางเทศบาลตำบลสันนาเม็งก็จะให้การช่วยเหลือประชาชนชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำของเทศบาลออกใหบริการเป็นหลังคาเรือน และจะต่อท่อประปาส่งน้ำจากท้ายหมู่บ้าน ในรยะยาวจะขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานประปาภูมิภาคเขต 9 ขยายการลงทุนมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็งก็เคยมีบ้านจัดสรร 11 โครงการที่ดำเนินการลักษณะนี้ และต่อมาได้โอนถ่ายภารกิจด้านสาธารณูปโภคให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งก็สามารถเข้าไปบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
หลังจากเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าตรวจสอบ ทางหม่อมหลวงนิพนธ์ยืนยันจะตัดระบบน้ำประปาหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ส่งผลให้ชาวบ้านทั้งหมดไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 
3 กรกฎาคม 2556 , 15:48 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่