จังหวัดเชียงใหม่ เร่งตรวจสอบประสิทธิภาพประตูระบายน้ำ และเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวากีดขวางทางเดินน้ำปิง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจสอบประสิทธิภาพประตูระบายน้ำท่าวังตาล และระดมหน่วยงานเข้าแก้ไขปัญหาผักตบชวาจำนวนมาก กีดขวางทางเดินน้ำปิง
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานภาค 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง และประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน มีผักตบชวา ขึ้นเป็นจำนวนมาก และกีดขวางทางน้ำ จึงได้ระดมความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผักตบชวาออกจากลำน้ำปิง โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการขุดลอกลำน้ำปิงไปแล้วกว่า 300 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำปิง สำหรับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ลำน้ำปิง ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว หลังจากวันนี้ จะระดมสรรพกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดำเนินการ รวมถึงด้านเครื่องจักรด้วย ซึ่งการทำเป็นประตูระบายน้ำ น้ำจะลอดใต้บานประตู ไม่มีการขังเหมือนฝายทดน้ำ โดยประตูระบายน้ำท่าวังตาล มีทั้งหมด 6 บาน จะควบคุมน้ำในระดับ 1.50 เมตร จนถึงระดับน้ำ 8 เมตร ความเร็วในการระบายน้ำ 1,200 ลบ.ม./วินาที เชื่อมั่นว่าจะไม่มีน้ำท่วมขังตัวเมืองเชียงใหม่ หรือเขตเศรษฐกิจ ยกเว้นบางพื้นที่กำลังสร้างพนังกันน้ำ ถ้าระดับน้ำหรือปริมาณฝนมาก อาจมีการไหลท่วมขังบ้าง แต่มีแบริเออและกระสอบทรายเตรียมไว้ช่วยป้องกันอีกทางหนึ่ง แต่ร้อยละ 90 ควบคุมน้ำท่วมได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับงบประมาณที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม ในปี 2557 จำนวน 7,500 ล้านบาท จะใช้วางแผนโครงการระยะยาว ผันน้ำแม่แตง แม่งัด แม่กวง ซึ่งเป็นโครงการเดิมที่มีการศึกษาไว้แล้ว เพื่อระบายน้ำจากต้นน้ำปิง ให้ไหลไปอีกสายหนึ่ง ไม่ต้องผ่านแม่น้ำปิง เพื่อเพิ่มในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ช่วยเหลือเกษตรกรได้และจะทำให้น้ำไม่ท่วมเมืองเชียงใหม่
 
3 กรกฎาคม 2556 , 16:44 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่