องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้ากำจัดผักตบชวา บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล อำเภอสารภี

  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ได้ระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้ากำจัดผักตบชวา บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล อำเภอสารภี เพื่อเพิ่มการรองรับน้ำอีกร้อยละ 20
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง การระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้ากำจัดผักตบชวา ที่กีดขวางทางเดินน้ำปิง โดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสาน 3 องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น จากนี้จะมีการดำเนินการ 1 เดือนเต็ม เพื่อลดโอกาสที่จะน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปกติพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล จะสามารถรองรับน้ำได้ 600 ลบ.ม. ถ้านำวัชพืช หรือ ผักตบชวาออกมาได้จะสามารถรองรับน้ำเพิ่มได้อีกร้อยละ 20 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นลำน้ำปิงที่อำเภอเชียงดาว จนถึงปลายน้ำปิงที่อำเภอดอยเต่า แต่จะดำเนินการอย่างเข้มข้นในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจก่อน โดยทั้งอำเภอสายเหนือและใต้ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยกคอยดูแลและจะเข้าถึงพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนภายใน 1 ชั่วโมง ในส่วนประตูระบายน้ำท่าวังตาล ได้นำเรือที่สามารถทำลายผักตบชวาและมีลำเดียวในภาคเหนือมาใช้ เพราะนอกจากจะทำลายผักตบชวาได้ ยังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ให้ปลาได้ออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้นด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า เรือกำจัดผักตบชวาดังกล่าว ปฏิบัติงานปีละ 8-9 เดือน ในพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ สำหรับการกำจัดผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล จะใช้เวลา ประมาณ 10 วัน จะแล้วเสร็จ
 
3 กรกฎาคม 2556 , 16:52 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่