กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ย้ำชัด คนไทย 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยเดินทางไปญี่ปุ่นประมาณ 24,000 คน ถือเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มประเทศ ASAEN

  
     กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ย้ำชัด คนไทย 1 ปีที่ผ่านมา เดินทางไปญี่ปุ่นประมาณ 24,000 คน ถือเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มประเทศ ASAEN ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น
นายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวถึง การยกเว้นวีซ่าไปญี่ปุ่นของชาวไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป หากชาวไทยประสงค์จะไปญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ เจรจาธุรกิจ และจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน สามารถเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า มีเพียงหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินเท่านั้น สำหรับผู้ที่จะอยู่นานมากกว่า 15 วัน หรือจะไปทำงาน ต้องขอวีซ่าตามปกติ โดยมีที่มาของการยกเว้นวีซ่า คือ จากผลสำรวจชาวไทยที่เข้าประเทศญี่ปุ่นโดยภาพรวมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556 มีประมาณ 24,000 คน ถือว่ามีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งถือโอกาสครบรอบ 40 ปี ของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและ ASEAN จึงได้ยกเว้นวีซ่าให้กับชาวไทยและยืดหยุ่นกฎเกณฑ์การออกวีซ่าให้ชาติอื่นๆ ในกลุ่ม ASEAN ด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มประเทศ ASAEN และเป็นลำดับที่ 6 ในการจัดลำดับจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในปี 2555 ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนญี่ปุ่นไว้ 100 ล้านคนต่อปี หวังว่า การยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวไทย จะส่งผลให้การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งรวมถึงภาคเหนือของไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า การที่นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเยือนฮอกไกโดเพื่อลงนามความร่วมมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดฮอกไกโดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หวังว่าชาวไทยในภาคเหนือจะรู้สึกใกล้ชิดและมิตรกับญี่ปุ่นมากขึ้น
 
3 กรกฎาคม 2556 , 17:53 น. , อ่าน 1157  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่