คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจก จำนวน 50 ราย สำหรับผู้ป่วยยากไร้ ที่ไม่มีสิทธิการรักษา
โรคต้อกระจก เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการตามัวลงอย่างต่อเนื่อง จนผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นในที่สุด ต้อกระจกจึงเป็นสาเหตุของภาวะพิการทางสายตา อันดับ 1 ของประเทศ แต่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ละปี จะมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในประเทศไทยกว่า 100,000 รายต่อปี แต่ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกที่ตามัวถึงเกณฑ์พิการทางสายตาอีกกว่า 100,000 ราย จะต้องรอคิวผ่าตัดเป็นเวลานาน ต้อกระจกเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดจากการขุ่นของเลนส์ตาหรือแก้วตา ซึ่งปกติจะมีลักษณะใสทำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดี สำหรับอาการของต้อกระจกส่วนใหญ่ เลนส์แก้วตาจะเริ่มขุ่นมัวจากบริเวณส่วนกลาง ในที่ที่มีแสงน้อย เมื่อม่านตาขยาย แสงสามารถผ่านเข้ามาทางส่วนอื่นของเลนส์แก้วตาได้ อาการของโรคต้อกระจกจะมีอาการสายตาค่อยๆ มัวลงเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบัง เห็นภาพซ้อน บางรายอาจมีสายตาสั้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนแว่นบ่อย จนกระทั่งแว่นตาไม่สามารถช่วยได้ หรือเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากเดิม มัวมากตอนกลางวันหรือที่มีแสงจ้าเห็นชัดตอนกลางคืน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิเรก ผาติกุลศิลา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชาจักษุวิทยา ได้ทำการผ่าตัดต้อกระจก ปีละประมาณ 2,000 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ภาควิชาจักษุวิทยา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของภาวะโรคพิการทางตา จากโรคต้อกระจก และมีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว จึงจัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจก จำนวน 50 ราย อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามภารกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สังคม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 โดยจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ที่ไม่มีสิทธิการรักษา หรือมีปัญหาเรื่องการข้ามสิทธิ์ โดยจะเริ่มจากการลงทะเบียน จัดทำประวัติและเวชระเบียนผู้ป่วย โดยจะวัดระดับการมองเห็น ตรวจตาโดยจักษุแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้าน หลังจากนั้น จะนัดคิวผ่าตัด เป็นแบบ extracapsular cataract extraction โดยแพทย์ผู้รักษา แพทย์ประจำบ้าน ปี 1-2 จำนวน 16 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาจักษุวิทยาชั้น 9 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5512 ในเวลาราชการ
 
4 กรกฎาคม 2556 , 14:27 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่