ไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ยังระบาดหนัก ล่าสุด มีผู้ป่วยสูงถึง 4,700 ราย

  
     ไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ยังระบาดหนัก ล่าสุด มีผู้ป่วยสูงถึง 4,700 ราย และคาดว่าจะเกิน 6,000 ราย ภายในสิ้นปีนี้ โดยระบาดทั้ง 4 สายพันธุ์ เร่งวาง 2 มาตรการเสริม ทั้งทายาป้องกันยุงและพ่นสเปรย์กระป๋องภายในบ้าน อำเภอแม่อายยังมีการระบาดสูงสุด
ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นถึง 4,700 ราย มีผู้เสียชีวิตที่รับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว 5 ราย ซึ่งต้องเพิ่มมาตรการอีก 2 มาตรการเสริม ได้แก่ ทาโลชั่นกันยุงป้องกันตนเองและคนในครอบครัว และพ่นสเปรย์กระป๋องกำจัดยุงภายในบ้าน โดยปัจจัยเอื้อต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก คือ ฝนที่ตกแล้วหยุด ทำให้เกิดน้ำขัง หากฝนตกตลอดน้ำที่ขังจะล้นยุงจะวางไข่ยาก อีกทั้ง บางบ้านไม่คว่ำภาชนะ หรือ คว่ำแล้วแต่ไม่ได้ล้าง ทำให้ไข่ยุงลายยังเกาะอยู่ที่ภาชนะ หรือ ในกรณีผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแต่ไม่รู้ตัวปล่อยให้ยุงกัด เป็นพาหะแพร่โรคไข้เลือดออก ปีนี้ ระบาดทั้ง 4 สายพันธุ์ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีภูมิคุ้มกัน ภายในสิ้นปีนี้ คาดว่า จะมีผู้ป่วยเกิน 6,000 ราย จะระบาดทั้งปี และจะระบาดหนักในช่วงฤดูฝน อำเภอที่ระบาดหนัก สูงที่สุดคือ อำเภอแม่อาย ระบาด 700 ต่อแสนประชากร นอกจากนี้ อำเภอหางดง แม่ริม แม่แตง เมือง สันป่าตอง และอำเภอสันทราย ยังระบาดกว่า 300 ต่อแสนประชากร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ได้ใช้สีกำกับแต่ละอำเภอที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยสีแดง คือ มีผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ขณะนี้ มีอำเภอที่เป็นสีแดงอยู่ทั้งสิ้น 12 อำเภอ มีมาตรการ โดยเชิญนายอำเภอมาเป็นประธานควบคุมเรื่องไข้เลือดออกประจำอำเภอและเชิญท้องถิ่นเข้ามากำกับเรื่องการพ่นยา ทำประชาคมเพื่อให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นช่วยกันป้องกัน และถ้าอำเภอไหนสีแดงต้องใช้เครื่องพ่น ULV คือ เครื่องพ่นแบบฝอยละออง โดยจะมีการประเมินผลทุกสัปดาห์ ถ้ายังมีการระบาดอยู่จะต้องให้หมู่บ้านนั้นเข้ามาพูดคุยกันว่าต้องใช้ยาพ่นกระป๋องแจก ดำเนินการแล้ว 2 แห่งที่ได้ผล คือ ที่อำเภอแม่อาย โดยจะฉีดยาตอนเช้าก่อนออกจากบ้านและปิดประตูเพื่อให้กลิ่นยาอบอยู่ภายในบ้าน
 
4 กรกฎาคม 2556 , 17:50 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่