การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

  
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00–18.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งจะดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงสายส่งแรงดัน 115 กิโลโวลท์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน2 ถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมทอง และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีความจำเป็นต้อง ดับกระแสไฟ เป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00–18.00 น. มีผลกระทบทำให้บางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มี อำเภอจอมทอง ได้แก่ ตำบลสบเตี๊ยะ บ้านแปะ ดอยแก้ว แม่สอย อำเภอแม่แจ่ม ได้แก่ ตำบลช่างเคิ่ง ท่าผา บ้านทับ แม่ศึก แม่นาจร บ้านจันทร์ ปางหินฝน กองแขก แม่แดด แจ่มหลวง อำเภอฮอด ได้แก่ อำเภอฮอด(บางส่วน) ตำบลหางดง ฮอด บ้านตาล บ่อหลวง บ่อสลี(บางส่วน) นาคอเรือ อำเภออมก๋อยได้แก่ ตำบลอมก๋อย(บางส่วน) ตำบลยางเปียง แม่ตื่น ม่อนจอง สบโขง นาเกียน และในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี อำเภอขุนยวม ได้แก่ ตำบลเมืองปอน แม่ยวมเหนือ แม่อูคอ อำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง(บางส่วน) ตำบลแม่เหาะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า PEA Call center หมายเลข 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
4 กรกฎาคม 2556 , 19:05 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พงศกร กองแก้ว นศ.ฝึกงาน ม.แม่โจ้