องค์การสวนพฤษศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2

  
    องค์การสวนพฤษศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรพืช
ผู้สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีรางวัลการประกวดภาพถ่าย จำนวน 80 รางวัล โดยเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2 ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสคุณค่าแห่งธรรมชาติ มหัศจรรย์แห่งพืชพรรณความงดงามของพรรณไม้ไทยพร้อมกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย
รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 9 ส.ค.56 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังกำหนดจัดประชุมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ ขิง-ข่า เพื่อชีวิต ณ โรงแรมโบทานิครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกิดเป็นเครือข่ายทางวิชาการ วิชาชีพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชวงศ์ขิง-ข่า เนื่องจากปัจจุบันพบว่า พืชดังกล่าวของไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในธุรกิจ สปา สมุนไพร น้ำหอม และเพื่อการส่งออก
 
5 กรกฎาคม 2556 , 09:08 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่