เยาวชนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ของเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ นำนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ของเมือง เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาวล้านนา และอนุรักษ์ สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประมาณ 150 คน ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมด 3 แห่ง แห่งที่ 1 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จัดเป็นนิทรรศการการเป็นเมืองในอดีต และแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี แห่งที่ 2 หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับนิทรรศการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่การสร้างเมืองเชียงใหม่ จนกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาที่ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง รุ่งเรืองด้านการค้า ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่ยุคสมัยที่เชียงใหม่อ่อนแอและตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า การต่อสู้จนได้มาซึ่งอิสรภาพ จำลองภาพวัดอุโมงค์ สะพาน นวรัฐ และภาพทางประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก และแห่งที่ 3 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา นำเสนอการดำเนินชีวิตของผู้คนในล้านนา ศิลปะที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์ เครื่องใช้ทางพิธีกรรม สถาปัตยกรรม ประเพณี งานจิตรกรรม และการแต่งกาย งานหัตถศิลป์ของล้านนาในอดีต เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับและเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อนุรักษ์และสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในเวลา 08.30-17.00 น.ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ยกเว้นวันจันทร์ ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ 90 บาท เด็ก 40 บาท
 
5 กรกฎาคม 2556 , 15:54 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่