นักศึกษาและคณาจารย์นับหมื่นคนร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานประเพณีรับน้องขึ้นดอย นำลูกช้าง นักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพรับขวัญน้องใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่าหมื่นคน
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2556 สืบฮีตขึ้นดอย โตยฮอยครูบา มหาวิทยาลัยแห่งล้านนา สู่ 5 ทศวรรษ มช.รวมพลังลูกช้างเชือกใหม่เดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน พ.ศ.2507 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 50 แล้ว เป็นเอกลักษณ์ประเพณีที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป ในปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณ 6,400 คน นักศึกษารุ่นพี่ ทั้งที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 15,000 คน เริ่มขบวนที่บริเวณลานพิธีด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขบวนบวงสรวงครูบาศรีวิชัย ที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน และปล่อยขบวนลูกช้างขึ้นดอย ขบวนผู้แทนนักศึกษาจาก 20 คณะ 1 วิทยาลัย พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว ประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยบริเวณเชิงดอยสุเทพ แล้วจึงมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ มีพิธีทำบุญถวายผ้าป่าและเทียนพรรษา โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะมอบถวายแก่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างเชือกใหม่
 
6 กรกฎาคม 2556 , 16:18 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่