ธนาคารกสิกรไทย จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม K SME ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ธนาคารกสิกรไทย จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม K SME ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจภาคเหนือ รองรับประชาคมอาเซียน
ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม K SME รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อิน จังหวัดเชียงใหม่ โยดมีผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 161 คน โดยนายมานะ จตุระบุล ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 1(ภาคเหนือ) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดภายใต้แนวคิด Fit and Firm ลดต้นทุนให้ฟิต เฟิร์มธุรกิจให้คิดต่าง เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เชิงลึกด้านต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทบริการ เพื่อให้เกิดเครือข่ายธุรกิจ เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก ต่อยอดและจับคู่ทางธุรกิจระหว่างกัน เสริมสร้างศักยภาพในการทำธุรกิจให้เข้มแข็งรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โครงการดังกล่าวดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 9 พันราย เป็นเครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ปัจจุบันเครือข่าย K SME กว่า 9 พันคนทั่วประเทศมีการเชื่อมโยงโดยมี K SME Network Club โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยธนาคารกสิกรไทยและจุฬาลกงรณมหาวิทยาลัย สนับสนุนองค์ความรู้ และจัดอบรมให้นักธุรกิจทั่วประเทศ ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมกว่า 700 คน
 
6 กรกฎาคม 2556 , 19:24 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่