นักโบราณคดี ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์และม้าโบราณ ในพื้นที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  
     นักโบราณคดี ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์และม้าโบราณ ในพื้นที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงกระดูกม้าที่พบ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านม้าจากจังหวัดลำปาง ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ เพื่ออ้างอิงประวัติศาสตร์ต่อไป
นายชูศักดิ์ ศิริวนกุล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอำเภอสันป่าตอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ในพื้นที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง มีการขุดค้นพบโครงกระดูกม้าโบราณและโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ณ วัดเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขุดค้นพบโดยสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ทำการขุดเจาะชั้นดิน เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน และจากชั้นดิน 1-2 เมตรแรกที่ขุดค้นนั้น ได้พบ เศษภาชนะดินเผาต่างๆ ในยุคหริภุญไชยและล้านนา อีกทั้ง ยังขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ จำนวนกว่า 10 โครง และบริเวณข้างโครงกระดูกมนุษย์ ยังพบโครงกระดูกม้าขนาดใหญ่ ซึ่งเคยค้นพบเพียงแค่ 3 แหล่งเท่านั้น คือ ที่นครราชสีมา ลพบุรี และศรีสัชนาลัย โดยนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ขุดค้นพบตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และได้ดำเนินการหล่อเรซินไว้เป็นข้อมูลศึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเวียงท่ากาน อีกทั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านม้าจากจังหวัดลำปาง จะได้นำโครงกระดูกม้าไปพิสูจน์ดีเอ็นดูและจะรายงานผลกลับมาให้ทางเวียงท่ากานทราบต่อไป
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอำเภอสันป่าตอง ยังกล่าวด้วยว่า นักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ยังเดินหน้าค้นคว้า วิจัย ในพื้นที่เวียงท่ากานต่อไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยหริภุญไชยและล้านนา โดยขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาศึกษา ดูงาน เป็นระยะ
 
7 กรกฎาคม 2556 , 13:31 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่