ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศภาคเหนือ ช่วงวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2556 มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศภาคเหนือ ช่วงวันที่ 8-11 กรกฎาคมนี้ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไป
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศภาคเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปในช่วงตลอดระยะต้นถึงกลางสัปดาห์นี้ภาคเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน ฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคระหว่างบ่ายและค่าอุณหภูมิสูงสุด 32-35ซ. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25ซ. ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้ 16.8 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน ฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ ส่วนมากเป็นช่วงบ่ายและค่าอุณหภูมิสูงสุด 32-33ซ. อุณหภูมิต่ำสุด 24-25ซ. อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 11-17 ซ.
ภาคเหนือในช่วงวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556 มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2556 มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทางตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำ 23-25 ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31-34 ซ.
ผลกระทบต่อการเกษตรระยะนี้ แม้จะมีฝน แต่การกระจายไม่ทั่วถึง นาข้าวที่อยู่ระหว่างเพาะกล้าและปักดำชาวนาควรดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสม หากน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ในช่วงวันที่ 8 -11 กรกฎาคม 2556 จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไป นอกจากนี้ ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
7 กรกฎาคม 2556 , 13:35 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่