จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมส่งเสริมให้ลำน้ำปิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า อนาคตจะส่งเสริมให้ลำน้ำปิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยามค่ำคืน ย้ำชัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 2 ลำน้ำปิง ต้องดูแลกำจัดวัชพืชทางน้ำและปรับภูมิทัศน์ไว้รองรับ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือล่องลำน้ำปิงเพื่อตรวจสอบสภาพสองฝั่งลำน้ำปิงตั้งแต่สพานนวรัฐ ไปยังตำบลฟ้าฮ่าม และบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการ KICK OFF ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ฝั่งลำน้ำปิง เร่งนำวัชพืชและผักตบชวา ขึ้นจากลำน้ำปิง เพื่อให้การไหลของลำน้ำปิงสะดวกขึ้น เพราะวัชพืชทางน้ำยังเป็นอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวทางน้ำด้วย อีกทั้งให้ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในส่วนของการบุกรุกพื้นที่ลำน้ำปิงนั้น ปกติลำน้ำปิงต้องกว้างประมาณ 90 เมตร ขึ้นไป และได้นำข้อตกลงนี้ดำเนินการตลอด โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาลุ่มแม่น้ำปิง ซึ่งหากพบการบุกรุก ทำผิดกฎหมาย ต้องรื้อถอน หากไม่รื้อถอนจะมีการดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และภายหลังการสร้างประตูระบายน้ำที่ท่าวังตาล อำเภอสารภี จะสามารถควบคุมปริมาณน้ำในลำน้ำปิงได้ ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวในลำน้ำปิงได้ในอนาคต โดยจะได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ส่วนในเรื่องการป้องกันปัญหาอุทกภัยในปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ การสร้างประตูระบายน้ำ จะไม่ทำให้น้ำท่วมในเขตตำบลใกล้เคียงกับแม่น้ำปิง โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจ เช่น ช้างคลาน ฟ้าฮ่าม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในส่วนพื้นที่ต่ำได้สร้างพนังกั้นน้ำเสริมไว้ ซึ่งการกำจัดวัชพืช และผักตบชวา ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมป้องกันน้ำท่วมได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ได้มีการวางแผนว่าในอนาคตจะส่งเสริมให้ลำน้ำปิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในยามค่ำคืนแบบสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับแม่น้ำในที่อื่นๆ ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประดับไฟบนสะพานข้ามลำน้ำปิง 2-3 แห่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนแล้ว
 
8 กรกฎาคม 2556 , 15:10 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่