ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศ ระยะนี้ ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศ ระยะนี้ ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทุกด้านเพื่อเตรียมรับสถานการณ์
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศ ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2556 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้น สรุปการคาดหมายฝน ในวันที่ 8-10 และ 13-14 กรกฎาคม 2556 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การคาดหมายลักษณะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะมีฝนตกค่อนข้างมาก จึงได้เตรียมพร้อม โดยติดตามลักษณะอากาศ ประชาสัมพันธ์ เตรียมบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ต่างๆ
สำหรับ ผลกระทบต่อการเกษตร ในช่วงนี้มีฝนตกชุก สภาพอากาศมีความชื้นสูง ชาวสวนกาแฟควรระวังป้องกันการระบาดของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิม ในช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในระยะต่อไป นอกจากนี้ ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
8 กรกฎาคม 2556 , 15:44 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่