กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ Long Stay รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ Long Stay รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้มาพำนักในเชียงใหม่กว่า 3 พันคน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Long Stay เรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการญี่ปุ่นต่อตลาดท่องเที่ยว Long Stay ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม แหล่งการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay มาพำนักกว่า 30,000 คน ในจำนวนนี้มีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยแบบ Long Stay กว่า 3 พันคน การประชุมดังกล่าวเพื่อเจาะลึกธุรกิจ Long Stay โดยนำนักธุรกิจที่เกี่ยวกับ Long Stay ในประเทศญี่ปุ่นมาพบปะแลกเปลี่ยน จับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทย เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการทำธุรกิจ Long Stay ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งเป้าจะวางระบบดูแลให้ได้ระดับสากล ซึ่งไม่เพียงเฉพาะผู้สูงอายุจากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นในไม่ช้า
ขณะที่นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในอนาคตอาจจะมีการผลักดันให้ขยายการให้วีซ่าให้มีการพำนักระยะยาวเพิ่มขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Long Stay ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ขณะที่ตัวแทนนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นจากกลุ่มมาโซะ จากเกาะคิวชูกล่าวว่า นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นสนใจมาลงทุนด้าน Long Stay ในไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ไทโตะที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ระบบการจัดการข้อมูลที่ชัดเจน ระบบพยาบาล ที่พัก วีซ่า เป็นต้น
 
10 กรกฎาคม 2556 , 15:15 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่