รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด ต้องให้ประชาชนดูแลภายในบ้านของตนเอง ทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อลดการระบาดของไข้เลือดออก

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด ต้องให้ประชาชนดูแลภายในบ้านของตนเอง ทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อลดการระบาดของไข้เลือดออก โดยอำเภอแม่อาย ยังมีการระบาดสูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
ดร.ทันตแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในขั้นวิกฤต มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 100 ราย มีการเตรียมการสำหรับผู้ที่ป่วย คือ มีเครือข่ายแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จะมีทีมแพทย์ให้คำปรึกษาแม้จะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชน ทางโรงพยาบาลนครพิง ได้เตรียมเตียงพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากขึ้นในช่วงนี้ เพราะโรคไข้เลือดออกจะระบาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันไม่ให้ยุงกัดอาจใช้การทายากันยุง พ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในบ้าน แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อยากขอความร่วมมือประชาชนทุกคนดูแลภายในบ้านตนเอง ว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือไม่ และควรจัดการทำลายหรือป้องกันทุกๆ 7 วัน เติมทรายอะเบท หรือ ปล่อยปลาเพื่อกินลูกน้ำยุงลาย สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงที่สุด คือ อำเภอแม่อาย รองลงมาอำเภอหางดง แม่ริม และแม่แตง ซึ่งเป็น 4 อำเภอ ที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก และกำลังเร่งดำเนินการลดยอดผู้ป่วยให้ลดลง
สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2556 มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น 772 ราย อัตราป่วย 277 ต่อแสนประชากร เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 496 ราย อัตราป่วย 300 ต่อแสนประชากร
 
10 กรกฎาคม 2556 , 16:17 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่