รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน ช่วงฤดูฝน ประชาชนควรระวังโรคฉี่หนู

  
     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน ช่วงฤดูฝน ประชาชนควรระวังโรคฉี่หนู ย้ำชัด หากมีอาการปวดน่อง ไข้สูง ปวดหัว ควรรีบพบแพทย์ เพราะหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกอาจเสียชีวิตได้
ดร.ทันตแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหรือมีน้ำขัง จะมีโรคที่น่าเป็นห่วง คือ โรคเล็ปโตสไปโรซิส หรือ โรคฉี่หนู ซึ่งหากใครที่เท้ามีแผลแล้วเดินไปในสถานที่ต่างๆ อาจจะทำให้ติดโรคฉี่หนูได้ โดยจะมีอาการ เป็นไข้ ปวดหัว ที่สำคัญ คือ ปวดน่อง ไข้สูง ดังนั้น หากหลังจากทำอาชีพเกษตรกรรมหรือออกไปข้างนอก หรือรับประทานผักดิบตามพื้นหรือริมทางที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้ดี เชื้อโรคอาจเข้าทางปากได้ และถ้ามีแผล เชื้อแบคทีเรียจะเข้าทางแผล หากไปเดินในที่ที่มีน้ำ เพราะเชื้อจะอยู่ในน้ำ ดังนั้น ในหน้าฝนหากผู้ทำหน้าที่เกษตรกรรม หรือออกไปสัมผัสน้ำ แล้วมีอาการไข้สูง ปวดหัวมากๆ หรือปวดน่อง เวลาไปพบหมอให้บอกด้วยว่าไปเดินย่ำน้ำ ลงสวน หรือ ลงนา อาจเป็นโรคฉี่หนูได้ ซึ่งหากไม่รักษาตั้งแต่เริ่มต้นอาจทำให้เสียชีวิตได้
สำหรับ การป้องกันโรคฉี่หนู ได้แก่ กำจัดหนู ควรสวมชุดป้องกัน เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะ ของโรคดังกล่าว หลีกเลียงการว่ายน้ำที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสปัสสาวะโค กระบือ หนู สุกร และไม่ใช้แหล่งน้ำที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อ หลีกเลี่ยงอาหารที่ปล่อยค้างคืน โดยไม่มีภาชนะปกปิด เป็นต้น หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำหรือต้องลุยน้ำ ลุยโคลนเป็นเวลานานๆ และรีบอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วหากแช่ หรือ ยำลงไปในแหล่งน้ำที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อ
 
10 กรกฎาคม 2556 , 16:36 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่