เชียงใหม่ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว 4 อำเภอเตรียมประกาศอำเภอจอมทองเพิ่มอีก 1 อำเภอ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภออมก๋อย อำเภอไชยปราการ อำเภอสะเมิงและอำเภอพร้าว เตรียมประกาศอำเภอจอมทองเพิ่มอีก 1 อำเภอ
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยแล้ว 4 อำเภอคือ อำเภออมก๋อย อำเภอไชยปราการ อำเภอสะเมิงและอำเภอพร้าว และเตรียมประกาศอำเภอจอมทอง อีก 1 อำเภอ รวมเสียหาย 5 อำเภอ 8/ ตำบล 37 หมู่บ้าน ประชากรเดือดร้อน 2007 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,644 คน อย่างไรก็ตามน้ำที่มาเป็นลักษณะน้ำป่าหลาก มาแล้วก็แห้งไปในเวลาอันรวดเร็ว ขณะนี้หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
สำหรับความเสียหายนั้นเบื้องต้นจากการสำรวจ มีพื้นที่เกษตรเสียหาย 7 ไร่ ถนน 19 สาย เหมืองฝาย 15 แห่ง และคอสะพาน 8 แห่ง โดยองค์กรปกครองในท้องที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้นแล้ว ขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยดินถล่ม 213 แห่งในจุดเสี่ยงภัยครบทุกพื้นที่ อีกทั้งเตรียมพร้อมกำลังและอุปกรณ์ โดยได้อบรมเครือข่าย อปพร. ,อส. เครือข่ายอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัย และเครือข่ายวิทยุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เก็บทำลายผักตกชวาที่บริเวณประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงแล้วเสร็จแล้ว
 
30 กรกฎาคม 2556 , 15:17 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่