อิทธิพลของร่องมรสุม 3-5 สิงหาคม นี้ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมในภาคเหนือ

  
     ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน วันที่ 3-5 สิงหาคม นี้ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุม
นายจรูญ เลาหะเลิศชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ปีนี้ ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยฝนน้อยกว่าปีที่แล้วและน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี โดยในช่วงวันที่ 3-5 สิงหาคม 2556 ร่องมรสุมจะพาดผ่านเชียงใหม่และภาคเหนือ อาจจะทำให้ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ ที่ลาดเชิงเขาอาจจะมีปัญหาน้ำป่าและดินโคลนถล่ม โดยฝนจะตกช่วงเย็น ๆ และกลางคืน ในเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่ฝนตกมากขึ้นในภาคเหนือ ลมมรสุมจะแรงขึ้นเป็นระยะ และร่องมรสุมจะพาดผ่านเชียงใหม่และภาคเหนือนาน และอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาในภาคเหนือ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณกว้าง โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจะติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนล่วงหน้า 3-5 วันก่อนเกิดภัย
สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเตรียมวัสดุสำหรับกั้นขอบบ่อ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ่อ เพราะอาจจะทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันและตายได้
 
30 กรกฎาคม 2556 , 16:37 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่