กลุ่มเชียงใหม่อารยะ ทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการลงโทษอาจารย์คนหนึ่งที่ใช้สถานที่ดังกล่าวถ่ายภาพโป้เปลือยผู้ชายโดยไม่เคารพสถานที่

  
    กลุ่มเชียงใหม่อารยะ บุกเรือนไทลื้อในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทวงถามความคืบหน้าการลงโทษอาจารย์คนหนึ่งที่ใช้สถานที่ดังกล่าวถ่ายภาพโป้เปลือยผู้ชายโดยไม่เคารพสถานที่
นายนที ธีระโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเชียงใหม่อารยะ และคณะ เดินทางไปที่เฮือนหม่อนตุด ซึ่งเป็นบ้านไทลื้อภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีที่อาจารย์คนหนึ่งประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กระทำโดยพลการ ถ่ายภาพผู้ชายโป้ เปลือย แสดงท่าทางส่อไปในทางเพศ และมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อสถานที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเรือนไทลื้อโบราณที่ชาวไทลื้อได้บริจาคมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก ภาพชุดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานา โดยทางกลุ่มได้ยื่นเรื่องขอให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการลงโทษทางวินัยอาจารย์คนดังกล่าว บัดนี้เวลาล่วงเลยมากว่า 3 เดือน ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ มีเพียงถ้อยแถลงจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ฉบับที่เป็นการว่ากล่าวตักเตือน และจัดทำพิธีสูตรถอนขึดและทำบุญเรือนไทลื้อดังกล่าวโดยเชิญบุตรหลานหม่อนตุด และพี่น้องไทลื้อจากอำเภอดอยสะเก็ดมาร่วมพิธี ซึ่งทางกลุ่มเชียงใหม่อารยะเห็นว่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่มีการลงโทษผู้กระทำผิดแต่อย่างใด
ในการนี้ทางกลุ่มได้ทำการฉีกรูปชุดดังกล่าว โดยกล่าวว่าเป็นการถอนขึด หรือสิ่งไม่ดี อัปมงคลตามประเพณีล้านนา และยังยืนยันจะเดินหน้าเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 
31 กรกฎาคม 2556 , 14:17 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่