งาน Northern Food Valley 2013 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

  
    งาน Northern Food Valley 2013 เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงศักยภาพของภาคเหนือตอนบนในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหาร สนับสนุนนโยบายเป็นครัวของโลก
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Northern Food Valley 2013 สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารล้านนา สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน จัดงานดังกล่าวเพื่อแสดงศักยภาพของภาคเหนือตอนบนที่สามารถเป็นศูนย์กลางอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร สนับสนุนนโยบายของรัฐในการที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ในงานมีนิทรรศการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับสากล ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความโดดเด่นจากท้องตลาด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์ในท้องถิ่น นำผลผลิตสด ใหม่ มาจัดจำหน่ายให้ได้ชมและชิมในงาน สินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์และออแกนิกส์ อาหารฮาลาลล์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพความพร้อมที่จะเป็นแหล่งอาหารสำคัญของประเทศ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล 2 ยุทธศาสตร์คือ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะสามารถพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถผลิตอาหารป้อนตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ในที่สุด
กิจกรรมในงานยังมีการจัดพื้นที่เจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร การเสวนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ การสาธิตทำอาหารโดยเชฟชื่อดัง เช่น ชาคริต แย้มนาม ,อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เป็นต้น การประกวดทีม Cooking Competition ผู้เข้าชมงานยังได้มีสิทธิร่วมลุ้นเป็นเจ้าของ Sumsung Galaxy S4 ได้ทุกวัน งานจัดไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคมนี้
 
31 กรกฎาคม 2556 , 17:13 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่