เทศบาลนครเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีนี้มีผู้ป่วยแล้ว 368 คน เสียชีวิต 5 คน

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลังพบมีการระบาดหนัก ปีนี้ในพื้นที่มีผู้ป่วยแล้ว 368 คน เสียชีวิตแล้ว 5 คน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก แจกทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเริ่มขบวนที่วัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งที่มีประชาชนป่วยด้วยโรคดังกล่าวมากที่สุด โดยปีนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรง ปีนี้มีผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว 368 คน เสียชีวิตแล้ว 5 คน หรือเป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัด ขณะที่ระยะเวลาของการระบาดคาดว่าจะยังเหลืออีก 2 เดือนจนสิ้นสุดเดือนกันยายน เมื่อมีคนป่วยมาก แสดงว่าพาหะมีจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งนี้เป็นความเข้าใจผิดของประชาชนที่เข้าใจว่าเทศบาลนครเชียงใหม่พ่นสารเคมีกำจัดยุงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อ เมื่อเข้าไปตรวจที่บ้านเรือนพบว่าร้อยละ 70 มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่ยังไม่มีการทำลาย ขอทำความเข้าใจว่าการพ่นสารเคมีฆ่าได้แต่ยุงที่บินในอากาศ แต่ลูกน้ำยุงนั้นต้องใช้ทรายเคลือบสารเคมี ซึ่งสามารถขอรับได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงทั้ง 4 แขวงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พื้นที่แพร่ระบาดมากที่สุดคือตำบลช้างเผือก กับตำบลสุเทพ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรประมาณ 80,000 หลังคาเรือนที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ยังมีประชากรแฝงตามชุมชนต่าง ๆ อีกจำนวนมาก
 
1 สิงหาคม 2556 , 17:08 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่