คัดค้านการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน

  
    ประธานกลุ่มเชียงใหม่อารยะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคัดค้านการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน
นายนที ธีระโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเชียงใหม่อารยะ และคณะ เดินทางมาพร้อมป้ายข้อความ และจดหมายเพื่อส่งถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการควบรวบสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน โดยกล่าวว่า เกรงว่าหลังจากควบรวมแล้วจะทำให้การบริหารจัดการไม่ประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นจากตัวอย่างของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมมากนักและนักท่องเที่ยวเข้าน้อย การควบรวมอาจมุ่งหวังเพียงกำไรโดยไม่คำนึงถึงคนยากจนที่สามารถไปเที่ยวสวนสัตว์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และเรียนรู้วงจรชีวิตสัตว์ ทั้งนี้หากจะควบรวมก็ต้องจัดประชาพิจารณ์ฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ก่อน เพื่อความโปร่งใส โดยกล่าวว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นของคนเชียงใหม่และคนไทยทุกคน ดังนั้นประชาชนควรมีสิทธิร่วมตัดสินใจถึงความเป็นไป
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด พนักงาน เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ล่ารายชื่อ 278 คน เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนด้วย
 
1 สิงหาคม 2556 , 17:11 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่