จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าดำเนินมาตรการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด ราคาตกต่ำ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าดำเนินมาตรการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด ราคาตกต่ำ ส่งเสริมการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ โดยนำงานวิจัยมาช่วยแก้ไขปัญหา
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ ในที่ประชุม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพลำไยภาคเหนือและการกระจายผลผลิตและการบริหารจัดการลำไย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนของ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อรองรับผลผลิตกว่า 200,000 ตันของปีนี้ ซึ่งลดลงร้อยละ 2.40 จากปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านเกษตรกร ได้มีหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าดูแล ช่วยเหลือในการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ใช้ในการอบลำไย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก และหาแนวทางแปรรูปอื่น ได้แก่ การผลิตน้ำตาลลำไย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสามารถผลิตได้จากลำไยร่วงหรือตกเกรด นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ลองกานอยด์ ที่สามารถนำเมล็ดลำไยมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันการเสื่อมสลายและยืดอายุกระดูกอ่อน โดยใน 2 ลักษณะดังกล่าว เป็นผลมาจากการวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย เป็นส่วนในการป้องกันผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำได้อีกทางหนึ่ง
ด้านผู้ประกอบการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดได้ดำเนินการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้ตามที่ได้รับการร้องขอ ภาพรวมการแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการไปเป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่ายในขณะนี้
 
2 สิงหาคม 2556 , 15:55 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่